ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΙΑΥΛΟΣ

Η ασφαλιστική εταιρεία ΔΙΑΥΛΟΣ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ασχολείται με τις ασφάλειες από το 2004 και διαθέτει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο κατανεμημένο στους κλάδους γενικών Ασφαλίσεων Ζωής.

Έχουμε στο ενεργητικό μας έναν κύκλο εργασιών ύψους 3.500.000€ σε καθαρά ασφάλιστρα και λειτουργούμε πάντα στηριζόμενοι στη βασική αρχή μας «οι πελάτες και συνεργάτες μας είναι πάντα σε προτεραιότητα». Παράλληλα έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο προσωπικό μας, διότι πιστεύουμε, όπως μας έχει αποδείξει και η εμπειρία μας, ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι βασικός παράγοντας για μία επιτυχημένη αυξανόμενη πορεία.

Στο πρακτορείο μας μπορείτε να καλύψετε όλες τις ανάγκες σε:
  • Ασφάλειες Ζωής
  • Ασφάλειες Αυτοκινήτου
  • Ασφάλειες Υγείας
  • Συνταξιοδοτικά Προγράμματα
  • Ασφάλειες Σκαφών
  • Ασφάλειες Αστικής και Νομικής Ευθύνης
  • Ασφάλειες Περιουσίας